Vad ingår i hyran, och vad kostar värme, el, varm- och kallvatten?

Skapad av Anders Österling, Ändrad den Fri, 07 Jul 2023 vid 02:36 PM efter Anders Österling

Hyran är kallhyra, det innebär att värme, hushållsel (även till ventilation), kallvatten och varmvatten inte ingår, utan debiteras hyresgästen efter egen förbrukning. Hur stor kostnaden blir för hyresgästen beror dels på vilket pris vatten och el har (marknadspriset), och dels på hyresgästens förbrukning. Priset går inte att göra så mycket åt, men hyresgästen har stor möjlighet att påverka sin förbrukning, vilket får stora konsekvenser för hur mycket det kostar. Nedan redogör vi för fyra olika scenarier genom att variera elpris från högt till lågt, och konsumtion från mindre till större. 


Betalningen och fakturering av egen förbrukning sker i efterskott, och kommer på den vanliga fakturan. Kostnaden för månad X hamnar på fakturan för månad X+2. Exempelvis kommer förbrukning för december hamna på februaris hyresfaktura. 


Eftersom det är svårt att veta vad det kommer kosta har vi tagit fram några räkneexempel. Det är fyra exempel som visar både låg och hög förbrukning, och låg och höga priser. 

I nedan tabell har vi räknat på ett lägre elpris på 1.2 kr/kWh och ett högre på 3.48 kr/kWh (som gällde hösten 2022). Vi har ochså räknat på en förbrukning som är lägre än vad som är genomsnittet för denna typ av lägenheter, och en som är högre än genomsnittet. Eftersom förbrukning är väldigt individuellt är det bra om ni försöker uppskatta er egen förbrukning och inte förlita er på våra siffror, som kan avvika drastiskt från era.


För el har vi utgått ifrån en förbrukning på 3,000kWh/år, vilket vi anser bör vara rimligt eftersom bostäderna är moderna och har moderna vitvaror med låg energiförbrukning. Denna kan variera kraftigt beroende på bående, så vi har valt en variation på 1 000kWh/år upp och ner, för att visa verkligheten.


För Värme har vi utgått ifrån 1 538kWh/år eftersom husen är byggda som passivhus och har värmepump. Detta kan säknas ca 10% om man sänker temperaturen inomhus med 2 grader, och kan öka med 10% om man höjer temperaturen med 2 grader. Om man dessutom sänker när man är bortrest osv kan man få ner värmekostnaden ytterligare ca 5%.


För kallvatten är priset per hösten 2022 13.75 kr per kubikmeter i Laholm. Vi tror inte det kommer variera så mycket, men sätter ett lågt pris till 13.75 och ett högre pris på 10% högre. En genomsnittlig förbrukning är ca 70 kubikmeter för en trerumslägenhet, men varierar kraftigt så vi räknar på variation av 50% i denna. 


För varmvatten är genomsnittet för en trerumslägenhet ca 35 kubikmeter per år. Eftersom detta beror till stor del på hur ofta och länge man duschar, har vi använt stor variation på 50% i denna. 

Hur ser jag min förbrukning?


(Per 2023-07-07 är elektrikern inte helt färidg med systemet för individuell mätning ännu, vilket innebär att du inte kan se din förbrukning änn. Detta kommer gälla senare:) Du kan gå in på  dinhyresvärd.se för att se förbrukningen från föregående månad. På din hyresfaktura ser du inloggningsuppgifter. I dagsläget kan du endast se det efter månadens slut i DinHyresvärd, men vi jobbar på att få in det med daglig uppdatering. 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov